Jbn Sound Ceiling

Moduler till Jbn Sound Ceiling Jbn Development tillverkar moduler till Jbn Sound Ceiling. Ett modulbaserat ljudsystem som minskar bullernivån utanför dansgolvet.

 

Återförsäljare i Australien