Moduler till Jbn Sound Ceiling Jbn Development tillverkar moduler till Jbn Sound Ceiling. Ett modulbaserat ljudsystem som minskar bullernivån utanför dansgolvet.

 

Återförsäljare i Australien
 

 

Go to top